Copyright© ELTIN ENERGY SRL

 

 

1 clasă – învățământ dual în parteneriat cu companiaS.C. CASA NOASTRĂ – S.R.L.Calificări profesionale:- Operator la mașini cu comandă numeric – 15 locuri- Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice – 15 locuriÎnvățământul profesional de tip dual se adresează elevilor care au absolvit clasa a VIII-a.Pentru pregătirea practică elevii încheie un contract individual cu un operator economic, partenerde practică al școlii.Beneficii pentru eleviDin partea statuluiElevii care urmează acest traseu de pregătire profesională beneficiază, pe baza HotărâriiGuvernului României nr. 1062/2012, privind modalitatea de subvenționare de către stat acosturilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional, de o ”bursă profesională”lunară, în cuantum de 200 RON.Din partea operatorilor economiciPLAN DE RECOMPENSARE FINANCIAR oferite de operatorul economic S.C. CASANOASTRĂ S.R.L. pentru elevii de la învățământul profesional de tip dual:ANUL I - SEMESTRUL I – 400 lei- SEMESTRUL al II-lea :- 400 lei + 100 lei pentru media generală între 8, 00 – 9,00 + 100 lei pentru abilitățipractice- 400 lei + 150 lei pentru media generală între 9,00 – 10 + 150 lei pentru abilități practiceANUL II - 400 lei + 100 lei pentru media generală între 8, 00 – 9,00 + 100 lei pentruabilități practice - 400 lei + 150 lei pentru media generală între 9,00 – 10 + 150 lei pentru abilitățipracticeANUL III - 400 lei + 100 lei pentru media generală între 8, 00 – 9,00 + 200 lei pentru abilitățipractice - 400 lei + 150 lei pentru media generală între 9,00 – 10 + 300 lei pentru abilitățipractice

LICEUL "TRAIAN VUIA” CRAIOVA
Oferta educaţională 2021-2022

02 iulie 2021